Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Α.μεΑ. Ιεράπετρας

4:53 μ.μ. - Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017
04:03 μ.μ. - Πέμ, 16/53/2017
Image: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Α.μεΑ. Ιεράπετρας

Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις 12 Μαρτίου 2017 για την ανάδειξη των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας

 Κατόπιν πρόσκλησης της Αικατερίνης Γ. Σουργιαδάκη, η οποία πλειοψήφησε, συνεδρίασαν τα τακτικά Μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ., η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:
Τακτικά Μέλη: 
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζαμπετάκης
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μαμαντόπουλος
Γραμματέας: Αικατερίνη Σουργιαδάκη
Ταμίας: Φωτεινή (Έφη) Περακάκη – Δρακωνάκη
Μέλη: Παναγιώτης Παπάζογλου 
Σωτήριος Γρηγορίου
Γεώργιος Μπιλανάκης
Αναπληρωματικά Μέλη: Αχλάτης Στυλιανός, Κωστόπουλος Χρυσόστομος, Πακιουφάκης Γεώργιος
Από το Διοικητικό Συμβούλιο