Η ΕΑΣ ενημερώνει για τους παράτυπα διαμένοντες στην Ιεράπετρα

11:03 π.μ. - Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
11:03 π.μ. - Παρ, 29/03/2019
Image: Η ΕΑΣ ενημερώνει για τους παράτυπα διαμένοντες στην Ιεράπετρα

Ποιος ο καθορισμός ανώτατου αριθμού διαμονής στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση αυτή ισχύει ο Νόμος 4384 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/26-04-2016) είναι ο Νόμος που διέπει όλη τη διαδικασία νομιμοποίησης τέτοιων περιπτώσεων για να είμαστε καθόλα νόμιμοι στην απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες.
Πιο αναλυτικά,
Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος αγρότης με Αίτησή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να ζητάει πόσους εργάτες γης έχει ανάγκη με βάση τη Δήλωση ΟΣΔΕ (ανά καλλιέργεια)
Ζητάει έγκριση παραμονής για 6 μήνες ή 1 χρόνο (άδεια παραμονής, άδεια εργασίας)
Με τα παραπάνω έγγραφα απευθύνεται στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και ζητείται αναστολή απέλασης για όσο διαρκεί η Άδεια (εκτός και αν εμπίπτουν σε διαδικασίες άλλων Νόμων, παρανομίες κλπ) 
Με τα παραπάνω απευθύνεται στα κατά τόπους ΚΕΠ για έκδοση αριθμού ΑΜΚΑ, κατόπιν επισκέπτεται την Εφορία για έκδοση ΑΦΜ. Με το ΑΜΚΑ και ΑΦΜ απευθύνεται στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ για ασφάλιση, τα οποία ασφάλιστρα υπολογίζονται με το 10% του ημερομισθίου.
Αυτά δε όλα ορίζονται στο Ν.4251/14, άρθρο 38, άρθρο 13Α με τον τίτλο ‘Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών Τρίτων Χωρών στην αγροτική οικονομία’.
Νιώθουμε την ανάγκη να προβούμε στην παραπάνω ενημέρωση ως Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για να διευκρινίσουμε πάσα παρερμηνεία των παραπάνω.
Ενημερώνουμε δε ότι για όλα αυτά, για επιβεβαίωση των παραπάνω πέρα από το Νόμο, αρμόδια είναι η Διευθύντρια Γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα Παπαδάκη με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810264168.

55845548-842895279420689-5235561444447092736-n