Η Χρυσή στα θέματα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20.05

12:30 μ.μ. - Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
12:05 μ.μ. - Τετ, 18/30/2022
Image: Η Χρυσή στα θέματα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20.05

Δείτε εδώ αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 20 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της Ν. Χρυσής και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες και έκδοση ψηφίσματος (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 19.237,00 € για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες και τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 55.823,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους» και τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας ως Φορέα απασχόλησης στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2022-2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Ιεράπετρας για πέντε έτη (2022-2027) – διάθεση πίστωσης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επιχορήγηση του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Μύρτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης