Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιεράπετρας

8:22 π.μ. - Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019
08:12 π.μ. - Τρί, 03/22/2019
Image: Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιεράπετρας

Την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στον 1ο όροφο, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΘέμα:Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων Δήμου ΙεράπετραςΕισηγητής: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θεοδόσιος Καλαντζάκης