Η αλήθεια για τον νέο φάρο της Ιεράπετρας. Τέλος του 2023 η δημοπράτησή του

12:49 μ.μ. - Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023
12:07 μ.μ. - Τετ, 19/49/2023
Image: Η αλήθεια για τον νέο φάρο της Ιεράπετρας. Τέλος του 2023 η δημοπράτησή του

Το δελτίο τύπου Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας

Σε απάντηση σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για την κατασκευή του νέου φάρου της Ιεράπετρας από διάφορους «ειδήμονες», ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του Δήμου της Ιεράπετρας αισθάνομαι την υποχρέωση να ενημερώσω τους δημότες της Ιεράπετρας με σαφήνεια και διαφάνεια σχετικώς.

Σύντομο Ιστορικό του έργου

  1. Στις 22-06-2016 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης της αρχιτεκτονικής μελέτης του «Νέου Φάρου Λιμανιού Ιεράπετρας» , ποσού 4.882,98€ με την οποία ανατέθηκε σε ιδιώτη μελετητή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με πτυχίο τάξης β στην κατηγορία 7, η εκπόνησή της. Χρονοδιάγραμμα μελέτης : 120 ημέρες
  2. Στις 14-10-2016 δόθηκε βεβαίωση ολοκλήρωσης της αρχιτεκτονικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία.
  3. Στις 27-02-2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η εξομοίωση της χερσαίας ζώνης λιμένα.
  4. Στις 27-09-2017 η Υπηρεσία Φάρων έδωσε την έγκριση της μελέτης με προϋποθέσεις την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων από συναρμόδιους φορείς όπως:

1. Σχετική απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων(Ε.Σ.Α.Λ)

2. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την εκτέλεση του έργου

3. Έγκριση των αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών μελετών του έργου.

  1. Στις 30-11-2017 με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Λιμένων επισημαίνει ότι δεν απαιτείται έγκριση της ΕΣΑΛ
  2. Τον 10ο του 2018 ολοκληρώθηκε η στατική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία 
  3. στις 26-11-2018 παραδόθηκε ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο μελέτης μαζί με το Τεχνικό Δελτίο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
  4. Τον 9ο του 2021 με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Ιεράπετρας με το ποσό των 300.000€ για την κατασκευή του νέου φάρου.
  5. Με την 135/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης.

Κατόπιν, ύστερα από ενέργειές μας λάβαμε τη

- σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ (23-05-2022)

-σύμφωνη γνώμη του ΥΕΝ, 02-09-2022

- τη σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, 06-04-2022

- τη γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Ιεράπετρας, 25-08-2022 (δεν απαιτείται Οικοδομική άδεια)

- τη γνωμοδότηση Εναλίων,25-10-2022

-τη γνωμοδότηση Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου 01-11-2022

Και εντέλει τη γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού με τις τροποποιήσεις τις οποίες ζητάει επί της μελέτης

Όπως μπορεί να συνάγει κανείς από τα ανωτέρω-και όχι μόνο- η κατασκευή ενός φάρου δεν είναι απλή υπόθεση. Μάλιστα είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια προχωράμε στην κατασκευή ενός νέου και όχι στην απλή συντήρηση του παλαιού. Απαιτήθηκε πολλή και σκληρή δουλειά, από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και τις αρμόδιες Υπηρεσίες όχι μόνο από την πλευρά σύνταξης των μελετών, αλλά και για την έγκριση της χρηματοδότησης την οποία καταφέραμε να αποκτήσουμε.

Ο Νέος φάρος είναι ένα έργο που οραματιστήκαμε και βάλαμε στο Πρόγραμμά μας, ένα έργο εξαιρετικής σπουδαιότητας για την πόλη της Ιεράπετρας. Θα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς ακτοπλοΐας και ναυσιπλοΐας, αποτελώντας παράλληλα ένα νέο τοπόσημο το οποίο θα αναδείξει τον παλιό φάρο και θα «δένει» αρμονικά όχι μόνο με την παλιά πόλη, αλλά και με τα νέα λιμενικά έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε (ανάπλαση παραλιακού μετώπου, καταδυτικό πάρκο, μαρίνα κ.α.) σύμφωνα και με το masterplan των λιμενικών έργων που για πρώτη φορά υλοποιείται σε όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου της Ιεράπετρας.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε μάθει να μη σταματάμε μπροστά στις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο που προέκυψε έχοντας ως στόχο μέχρι το τέλος του 2023 να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου.

Τέλος, όσον αφορά τον μηδενισμό του έργου και της προσωπικότητας καταξιωμένων επιστημόνων την οποία παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα δε θα τη σχολιάσω. Θα επισημάνω απλώς ότι δεν αποτελεί γνώρισμα του πολιτικού πολιτισμού που έχει ανάγκη ο τόπος. Να θυμάστε ότι  πολίτης δεν εξαπατάται, αλλά ενημερώνεται από εμάς με τη γλώσσα της αλήθειας, με θέσεις και επιχειρήματα. Εκ του τελικού αποτελέσματος θα κριθούμε όλοι.

                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος Τ/Υ και Πρόεδρος 

                                                                               Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας

                                                                                                  Γεώργιος Χρ. Ασπραδάκης