Γιατί ακυρώθηκε η εκλογή μελών των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράπετρας

11:46 π.μ. - Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022
11:01 π.μ. - Πέμ, 13/46/2022
Image: Γιατί ακυρώθηκε η εκλογή μελών των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράπετρας

Τι απαντά στον Ηχώ 99,8 η Χρύσα Χατζημαρκάκη - Συνεδριάζει ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή

Ακυρώθηκε, με απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , το Πρακτικό Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας καλείται να συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να διεξαχθεί η επαναληπτική εκλογή των μελών των παραπάνω Επιτροπών. Η κα Χρύσα Χατζημαρκάκη δημοτική σύμβουλος (η θητεία της ως αντιδήμαρχος έχει λήξει) ανέφερε ότι το θέμα είναι διαδικαστικό και η ακύρωση έγινε επειδή αντί να δοθεί στα μέλη του συμβουλίου ένας φάκελος με τα τρία ψηφοδέλτια, δόθηκαν τρια διαφορετικά. (Από ένα για τις δύο Επιτροπές και ένα για την εκλογή Προέδρου). Ήταν μια παράλειψη της υπηρεσίας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη και σε ότι με αφορά ζητώ συγνώμη . Το θέμα είναι διαδικαστικό και η συνεδρίαση θα επαναληφθεί και εκτιμώ ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα, ανέφερε.

Ακούστε εδώ την κα Χατζημαρκάκη:

-

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έπειτα από τη με αρ. πρωτ. 44/12-01-2022 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:ΩΘΙΒΟΡ1Θ-ΡΘΗ), με την οποία ακυρώθηκε το Πρακτικό Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η επαναληπτική εκλογή των μελών των παραπάνω Επιτροπών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ο άρθρο 74 του ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο κ. Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης