Γ. Προϊστάκης: Το Σπίτι Ναπολέοντα να αντιμετωπιστεί με ανάλογη σοβαρότητα

10:16 π.μ. - Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
10:06 π.μ. - Δευ, 18/16/2018
Image: Γ. Προϊστάκης: Το Σπίτι Ναπολέοντα να αντιμετωπιστεί με ανάλογη σοβαρότητα

Δήμοι με πολύ μικρότερο «Πολιτιστικό Απόθεμα» αλλά χρησιμοποιώντας «Ορθές Πρακτικές» έχουν καταφέρει να πάνε μπροστά

Κύριε Δήμαρχε είχατε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα για "επισκευή και ανάδειξη" ... λόγω της ένταξης στην Ομοσπονδία Ναπολεόντιων Πόλεων και Ναπολεόντιας διαδρομής ... για πόλο έλξης ... για τοπική ιστορία ...
 
.... "θα το φτιάξουμε για να έχει χρήση" !!!!!
 
Με αυτό το "πράμα" που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μελέτη, η μόνη χρήση που διαφαίνεται είναι να χρησιμεύσει για W.C. των επισκεπτών του φρουρίου Καλέ , μιας και πέρα από τις εργασίες συντήρησης (μονώσεις, βαψίματα, κουφώματα, ηλεκτρικά) αλλάζετε τα είδη υγιεινής και θα συνδέσετε το κτίσμα με το βιολογικό !!!!
 
Κύριε Δήμαρχε η επισκευή και ανάδειξη ενός μνημείου είναι κάτι που όπως είχα επισημάνει σε προηγούμενο συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα ... συλλογή διαθέσιμων στοιχείων , αποκατάσταση όχι τυχαία , αλλά βάση τεκμηρίωσης ... και "χρήση" δημιουργώντας τις συνθήκες με τις κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό !!!!
 
Αν κάποιος είχε παρακολουθήσει τα "επιστημονικά συνέδρια" που οργάνωσε ο σύλλογος ανάδειξης Αρχαιοτήτων Ιστορίας & Πολιτισμού Ιεράπετρας, με το τελευταίο πολύ πρόσφατα θα έβλεπε πως Δήμοι με πολύ μικρότερο "Πολιτιστικό Απόθεμα" αλλά χρησιμοποιώντας "Ορθές Πρακτικές" έχουν καταφέρει να πάνε μπροστά !!!!
 
 
Τα παραπάνω ανάρτησε ο κ. Προϊστάκης στη σελίδα του στο Facebook.