Εύρεση χώρου για δημιουργία παιδικής χαράς ζητούν οι κάτοικοι της Παχειάς Άμμου

10:46 π.μ. - Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
10:10 π.μ. - Τρί, 22/46/2019
Image: Εύρεση χώρου για δημιουργία παιδικής χαράς ζητούν οι κάτοικοι της Παχειάς Άμμου

Τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08.00 π.μ, στο γραφείο της Κοινότητας

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08.00 π.μ, στο γραφείο της Κοινότητας Παχείας Άμμου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
1. Εύρεση χώρου για δημιουργία παιδικής χαράς
2. Σήμανση στο δρόμο του Αναδασμού
3. Πρόταση για σύσταση κοινού τάφου ενταφιασμού αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα στην Κοινότητα
4. Τσιμεντόστρωση δρόμου
5. Εξέταση αίτησης για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο του οικισμού Μοναστηράκι

φωτο αρχείου