Εστάλησαν από τον ΕΛΓΑ οι καταστάσεις για τις ζημιές στις Μάλλες από Ανεμοθύελλα

9:44 π.μ. - Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
09:05 π.μ. - Τετ, 23/44/2018
Image: Εστάλησαν από τον ΕΛΓΑ οι καταστάσεις για τις ζημιές στις Μάλλες από Ανεμοθύελλα

Αιτήσεις ένστασης μέχρι 31-05-2018

 
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα 21/05/2018 καταστάσεις με τα πορίσματα εκτίμησης ΦΥΤΙΚΟ(Υ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που αφορούν ζημιές από 24/01/2018, ΝΕΩΝ ΜΑΛΛΩΝ,  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ του προγράμματος ΕΛΓΑ 2018 .
 
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων έως 31-05-2018.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για το διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των ΔΕΚΑ ημερολογιακών ημερών.
 
Αρμόδια ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ : Χρυσάνθη Ράντου
Τηλ. Επικοινωνίας : 2842340329,  Fax:2842026110 & 2842091230