Ερωτηματολόγιο για την φέρουσα ικανότητα επισκεπτών της Χρυσής

7:58 π.μ. - Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023
07:07 π.μ. - Τετ, 12/58/2023
Image: Ερωτηματολόγιο για την φέρουσα ικανότητα επισκεπτών της Χρυσής

Δείτε περισσότερα

Στο σχέδιο δράσης για τη προστασία διατήρηση και διαχείριση της Νήσου Χρυσής, προβλέπεται η σύνταξη μελέτης καθορισμού αριθμού και ωρών διαμονής επισκεπτών, με στόχο την φέρουσα ικανότητα και φορέα υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διεξάγει σχετική έρευνα με ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις φορέων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό  μπορείτε να συμμετάσχετε στην εν λόγω έρευνα είτε ως εργαζόμενος φορέα  είτε ως δυνητικός επισκέπτης, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://protectchrissi.gr/quest–el.html                                                                            Ο  Αντιδήμαρχος Τουρισμού                                                                              Μανώλης Γεωργαλάκης