Επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας από την 7η ΥΠΕ

6:12 μ.μ. - Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
06:10 μ.μ. - Τρί, 03/12/2017
Image: Επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας από την 7η ΥΠΕ

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 τα δέκα συνολικά σεμινάρια διαχείρισης επειγόντων περιστατικών μέσω προσομοίωσης για επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ξεκίνησαν στις 26 Νοεμβρίου 2016

Μέσω των σεμιναρίων εκπαιδεύτηκαν συνολικά 92 επαγγελματίες υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πληρώματα ασθενοφόρων) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στους χώρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Προσομοίωσης και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτή της προσομοίωσης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των σεμιναρίων απέδειξε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και τα θετικά τους σχόλια ως προς τη θεματολογία και την ακολουθούμενη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτών.
Η εκπαιδευτική δράση χρηματοδοτήθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ως προς τις λειτουργικές δαπάνες και στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στην εθελοντική προσφορά των επαγγελματιών υγείας της Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
 
Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους εκπαιδευτές τόσο για την προσφορά τους και το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση της δράσης.
Η σειρά των σεμιναρίων εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης που αναπτύσσονται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης. Στόχος της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης είναι αφενός η βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και συνακόλουθα η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών με οξέα ιατρικά προβλήματα και αφετέρου η αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και την πρωτοφανή εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας στην εν λόγω εκπαίδευση (πάνω από 230 αιτήσεις), η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης θα επαναλάβει την εν λόγω σειρά σεμιναρίων άμεσα, ενώ ταυτόχρονα προγραμματίζει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις που θα ενισχύσουν το γνωστικό επίπεδο και το επίπεδο δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας.