Επιμελητήριο Λασιθίου: Έγκριση της πράξης με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

2:23 μ.μ. - Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
02:07 μ.μ. - Τρί, 13/23/2021
Image: Επιμελητήριο Λασιθίου: Έγκριση της πράξης με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διάρκειας 18 μηνών και προϋπολογισμού 1.077.237,10 ευρώ

Το επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνει την έγκριση της πράξης με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚO ΚEΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» διάρκειας 18 μηνών και προϋπολογισμού 1.077.237,10 ευρώ στην οποία μετέχει ως εταίρος. Η υλοποίηση της εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Με την δημιουργία του «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚOΥ ΚEΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης, θα παρέχεται υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κρήτης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτικής και ζωικής παραγωγής, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών αλλά υπηρεσιών υποστήριξης και πιστοποίησης στον αυτόν τον τομέα.