Ενοικιάζεται κατάστημα στην οδό Ψυλλινάκη στην Ιεράπετρα

11:26 π.μ. - Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
11:03 π.μ. - Τετ, 01/26/2023
Image: Ενοικιάζεται κατάστημα στην οδό Ψυλλινάκη στην Ιεράπετρα

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Ενοικιάζεται κατάστημα στην οδό Ψυλλινάκη (δρόμος λαϊκής) 70 τ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6985 723369