Ενάντια στις ΒΑΠΕ στους ορεινούς όγκους του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

12:08 μ.μ. - Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
12:12 μ.μ. - Παρ, 17/08/2021
Image: Ενάντια στις ΒΑΠΕ στους ορεινούς όγκους του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Το ψήφισμα του ΔΣ κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 20/01-12-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Β.Α.Π.Ε.) στους ορεινούς όγκους του Δήμου μας και ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000 με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα.

Είμαστε κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις περιοχές του Δήμου μας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

∙ Θέση Κόκκες Καλαμαύκας

∙ Θέση Πλακοκεφάλα Μεσελέρων

∙ Θέση Σταυρός Ιεράπετρας

∙ Θέσεις Αφέντης, Παπούρα, Κλήρος και Καψάς Ορεινού και Καβουσίου

∙ Θέση Ρωμανάτη Αγίου Στεφάνου

Έχουμε τεράστια ευθύνη να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε το προστατευμένο και φυσικό μας περιβάλλον αλώβητο στις επόμενες γενιές.