Εκπαιδευτικοί: Τα κριτήρια για το νέο σύστημα προσλήψεων

8:54 π.μ. - Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
08:10 π.μ. - Τρί, 01/54/2019
Image: Εκπαιδευτικοί: Τα κριτήρια για το νέο σύστημα προσλήψεων

Η μέγιστη προϋπηρεσία που θα προσμετρηθεί είναι 120 μήνες. Οι 120 μήνες επελέγησαν αφενός γιατί αντιστοιχούν στη δεκαετία της αδιοριστίας και αφετέρου γιατί καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εχόντων προϋπηρεσία ως αναπληρωτές

Προσλήψεις : Αυτά είναι τα κριτήρια με το νέο σύστημα – Ολα τα μόρια
 
«Κόβουν και ράβουν» αυτές τις ημέρες ο υπουργός Παιδείας και οι συνεργάτες τους τα κριτήρια του νέου συστήματος μόνιμων προσλήψεων στην εκπαίδευση, το οποίο ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες. Το νέο σύστημα κατατέθηκε στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Θεσσαλίας και εκεί ο υπουργός Παιδείας συζητεί αυτές τις ημέρες με τους αρμόδιους φορείς αλλαγές ή βελτιώσεις.
 
«Για οτιδήποτε βασίζεται στο «όχι διαγωνισμός» ή «ισόρροπη μοριοδότηση προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών» νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε διάφορες προτάσεις» δήλωσε χθες ο Γαβρόγλου. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα γίνουν με το νέο σύστημα είναι οι παρακάτω:
 
– H τύχη του γραπτού διαγωνισμού. Οπως είναι γνωστό, δεν προβλέπεται γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Με την πρόταση του υπουργείου καταργείται η ρύθμιση του Ν. 3848/2010 που προέβλεπε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 45 μονάδων και επιπλέον προσμέτρηση 18,5 μονάδων για τα ακαδημαϊκά προσόντα και μόλις 16,8 μονάδων για το σύνολο της προϋπηρεσίας.
 
– «Ταβάνι» στην προυπηρεσία. Η μέγιστη προϋπηρεσία που θα προσμετρηθεί είναι 120 μήνες. Οι 120 μήνες επελέγησαν αφενός γιατί αντιστοιχούν στη δεκαετία της αδιοριστίας και αφετέρου γιατί καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εχόντων προϋπηρεσία ως αναπληρωτές.
 
– Αιτήσεις και μοριοδότηση. Για τις πρώτες προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο η προκήρυξη που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ θα περιγράφει αναλυτικά κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχουν τρεις πυλώνες μοριοδότησης: α) η προϋπηρεσία ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, έως και τους 120 μήνες, με μία μονάδα για κάθε μήνα, β) τα ακαδημαϊκά προσόντα με μέγιστο τα 120 μόρια, και συγκεκριμένα:
 
• Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα μονάδες.
 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι μονάδες.
 
• Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ μονάδες.
 
• Δεύτερο πτυχίο: δεκαέξι μονάδες.
 
• Ο βαθμός του πτυχίου έως είκοσι μονάδες: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα υπολογίζονται τέσσερις μονάδες για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε, καθώς και κλάσματα αυτής με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
 
• Γνώση μιας ξένης γλώσσας:
 
Αριστη γνώση: οκτώ μονάδες.
 
Πολύ καλή γνώση: έξι μονάδες.
 
Καλή γνώση: τέσσερις μονάδες.
 
• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις μονάδες.
 
• Πιστοποιημένη επιμόρφωση ΑΕΙ διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων ωρών και επτά μηνών: τέσσερις μονάδες.
 
γ) τα κοινωνικά κριτήρια:
 
• Ο αριθμός των τέκνων: τρεις μονάδες για κάθε τέκνο.
 
• Η αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι μονάδες.
 
– Δυσπρόσιτες περιοχές. Θα προσμετράται μόνο η πραγματική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν τις δυσπρόσιτες περιοχές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στη σειρά κατάταξης για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών και κατά συνέπεια και τη μοριοδότησή τους.
 
– Υποχρεωτική θητεία. Η παραμονή του εκπαιδευτικού στον τόπο του πρώτου μόνιμου διορισμού θα είναι υπόχρεωτική για 2 χρόνια. Μετά τα 2 χρόνια θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να αιτηθεί μετάθεση ή απόσπαση. Επιπλέον της ανωτέρω υποχρέωσης παραμονής για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού, οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στην Ειδική Αγωγή θα υποχρεούνται να παραμείνουν για 5 χρόνια στην Ειδική Αγωγή χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης στη γενική εκπαίδευση.
 
Τέλος, όσον αφορά την προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αφορά μόνο την ειδική κατηγορία πρώην ιδιωτικών εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα αυτών που έχασαν τη δουλειά τους, όχι από δική τους υπαιτιότητα.
 
 
in.gr