Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και μελών επιτροπών

9:13 π.μ. - Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019
09:06 π.μ. - Κυρ, 09/13/2019
Image: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και μελών επιτροπών

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019, αντίστοιχα.
 
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο κ. Δήμαρχος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος
Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης