Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ για την Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019

9:00 π.μ. - Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
09:11 π.μ. - Παρ, 16/00/2018
Image: Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ για την Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Σας προσκαλούμε, στις 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ., σε ειδική, τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
 
Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ηλίας Νταραράς