ΕΑΣ Ιεράπετρας: Έως 30 Ιουνίου 2017 οι Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

12:16 π.μ. - Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017
12:06 π.μ. - Πέμ, 22/16/2017
Image: ΕΑΣ Ιεράπετρας: Έως 30 Ιουνίου 2017 οι Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Έως 10 Ιουλίου τροποποιήσεις ή ακυρώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Ειδικότερα 
1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 30 Ιουνίου 2017.
Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους.
 Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.
2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, ως την 10 Ιουλίου 2017.
 
3. Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω και η υποβολή της τροποποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί ως την 10 Ιουλίου 2017.
Να σημειώσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης-επιδότησης ΟΣΔΕ/Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής.
Για πληροφορίες για Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων και συμπλήρωσης της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης-επιδότησης ΟΣΔΕ, στα γραφεία της  Ένωσης  στους Παπαλάκκους  στα τηλ. 2842022248 εσωτ 111και 118.
 
 
ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ