Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στο Κάτω Χωριό

7:46 π.μ. - Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
07:06 π.μ. - Τρί, 30/46/2020
Image: Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη στο Κάτω Χωριό

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020.

Από 08:00 έως 12:00

Στην είσοδο του Κάτω Χωριού πέριξ ελαιουργείου κ. Περβολαράκη

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.