Διακοπή ρεύματος στον Μαύρο Κόλυμπο την Τετάρτη 22.01

11:09 π.μ. - Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
11:01 π.μ. - Τρί, 21/09/2020
Image: Διακοπή ρεύματος στον Μαύρο Κόλυμπο την Τετάρτη 22.01

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 22.01.2020

Από 08:00 έως 15:00

Στον Μαύρο Κόλυμπο Ιεράπετρας

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.