Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Πέμπτη

10:30 π.μ. - Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020
10:04 π.μ. - Τετ, 22/30/2020
Image: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Ιεράπετρας την Πέμπτη

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας

Από τη ΔEΔΔΗΕ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Από 08:00 έως 13:00

Στην περιοχή περιφερειακά του Δημοτικού Σχολείου Νέας Ανατολής.

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.