Δήμος Ιεράπετρας: Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων λόγω της αντιπυρικής περιόδου

11:36 π.μ. - Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020
11:04 π.μ. - Πέμ, 30/36/2020
Image: Δήμος Ιεράπετρας: Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων λόγω της αντιπυρικής περιόδου

Σύμφωνα με την Νομοθεσία καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν στον καθαρισμό τους από την βλάστηση , αλλά και να φροντίσουν για την διατήρηση της καθαριότητας τους

Από 1 Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με την Νομοθεσία καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως , και οικισμών ,και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους ,να προβούν στον καθαρισμό τους από την βλάστηση , αλλά και να φροντίσουν για την διατήρηση της καθαριότητας τους.

Επίσης οι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση να προβούν σε κοπή όλων των προεξέχοντων προς οδούς κοινής χρήσης κλαδιών των δέντρων τους , των θάμνων κλπ και να απομακρύνουν τα προϊόντα καθαρισμού ώστε να μη δυσχεραίνετε η πρόσβαση των οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προβαίνει στην κοπή τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση .

Συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη των πυρκαγιών . Προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.