Δ. Γκούμας : Clavibacter michiganensis βακτήριο καραντίνας . Εξαπλώνεται ταχύτατα -τρόποι αντιμετώπισης

9:50 π.μ. - Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017
09:11 π.μ. - Τετ, 01/50/2017
Image: Δ. Γκούμας : Clavibacter michiganensis  βακτήριο καραντίνας . Εξαπλώνεται ταχύτατα -τρόποι αντιμετώπισης

Το θερμοκήπιο πρέπει να είναι σαν το σαλόνι μας για να το προστατεύσουμε

Σημαντικές πληροφορίες  για το βακτήριο Clavibacter michiganensis  το οποίο μεταφέρεται κυρίως με το σπόρο  και προκαλεί το βακτηριακό έλκος στη ντοµάτα  θερμοκηπίου - μπορεί  όμως να προσβάλει και άλλα σολανώδη - έδωσε μιλώντας στον ΗΧΩ και τη δημοσιογράφο κα Μαρία Τσαγκαράκη ο καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης κ. Δ. Γκούμας .
Ο καθηγητής αναφέρθηκε στο βακτήριο εξηγώντας με ποιους τρόπους μπορεί να φτάσει στο θερμοκήπιο ενός παραγωγού, ποια είναι τα  συμπτώματα που παρουσιάζει το φυτό , τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός όταν το εντοπίσει στα φυτά του ενώ παράλληλα έδωσε χρήσιμες συμβουλές για μέτρα προστασίας.  
Όπως τόνισε μεταξύ άλλων το είδος και η έκταση των συμπτωμάτων ποικίλουν  ανάλογα με τη μολυσματικότητα του βακτηριακού στελέχους, τις συνθήκες καλλιέργειας και του περιβάλλοντος, τον χρόνο και τον τρόπο της μόλυνσης και την ηλικία των φυτών σημειώνοντας πως τα νεαρά φυτά παρουσιάζουν συνήθως μαρασμό και νεκρώνονται γρήγορα, ενώ αν επιβιώσουν ̟παρουσιάζουν έντονο νανισμό.
Το βακτήριο μεταφέρεται με τον σπόρο και τα σ̟πορόφυτα συχνά μ ε λανθάνουσα μόλυνση, το νερό ,τα έντομα, με τα εργαλεία κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού της μεταφύτευσης της καλλιέργειας του εδάφους,  της τεχνητής γονιμοποίησης,  του ψεκασμού και της συγκομιδής . Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί , να παρατηρούν τα φυτά τους ώστε έγκαιρα να εντοπίσουν το βακτήριο και σε περίπτωση που τα φυτά έχουν προσβληθεί να ακολουθηθούν αυστηροί κανόνες αντιμετώπισης , απολύμανσης , καθαριότητας, γιατί το βακτήριο εξαπλώνεται ταχύτατα και μπορεί να παραμείνει στο χωράφι για αρκετό χρόνο. 
 
Ακούστε εδώ την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Γκούμα