Αποστρατεύεται ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου Εμμ. Πετάσης

12:47 π.μ. - Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017
12:01 π.μ. - Δευ, 23/47/2017
Image: Αποστρατεύεται ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου Εμμ. Πετάσης

Ένας άξιος αξιωματικός με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του

Ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του κρίθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου Εμμανουήλ Πετάσης, συμπεριλαμβανόμενος στους 21 Ταξιαρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου, εκτός οργανικών θέσεων, και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες.