Από 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος για το 2021

10:10 π.μ. - Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
10:03 π.μ. - Δευ, 29/10/2021
Image:  Από 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος για το 2021

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Εγκρίθηκε με απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζυράκη και τίθεται σε ισχύ από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2021, η Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης σχετικά με τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινές και ορεινές περιοχές καθώς και σε βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις σε όλη την επιφάνεια της Κρήτης.

Επιτρέπεται, μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα που ορίζονται από τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.

Πέραν της υποχρέωσης που προκύπτει από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, η τήρηση των αντιπυρικών μέτρων εναπόκειται στην ευσυνειδησία και στο φιλότιμο όλων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή προστασία των δασικών και των αγροτικών εκτάσεων, της ιδιωτικής και της δημόσιας, κοινής μας, περιουσίας και, πάνω από όλα, για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και των συμπολιτών μας από τον ολέθριο κίνδυνο του φαινομένου των υπαίθριων πυρκαγιών.