Ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο κορωνοϊού στα λύματα της Ιεράπετρας

8:06 π.μ. - Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
08:08 π.μ. - Τετ, 04/06/2021
Image: Ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο κορωνοϊού στα λύματα της Ιεράπετρας

Είναι μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη ανάλυση

Τα αποτελέσματα από το δείγμα λυμάτων στην Ιεράπετρα που έγιναν στις 29/07/21 έδειξαν ότι ανιχνεύθηκε SARS-Co V-2 στα λύματα. ( μειωμένο το φορτίο σε σχέση με την προηγούμενη ανάλυση ), σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ύδρευση Άρδευσης Αποχέτευσης Δήμου  Ιεράπετρας

Αρ. Πιστ. 217.454/07-2021: Δείγμα αστικών λυμάτων ΘO1 (Ανίχνευση SARS-CoV-2)

Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας για να είμαστε ασφαλείς.

Μένουμε ασφαλείς σημαίνει τηρούμε τα μέτρα που μας έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους.

hxonews