Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δ. Ι.Ε.Κ. του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου - Νέα ειδικότητα

11:12 π.μ. - Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020
11:07 π.μ. - Τρί, 21/12/2020
Image: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δ. Ι.Ε.Κ. του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου - Νέα ειδικότητα

Ευκαιρία για επαγγελματική καριέρα στο χώρο της υγείας

Σπούδασε δωρεάν στον τόπο σου βοηθός νοσηλευτή γενικής νοσηλείας και βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου στο ΔΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Οι εγγραφές στο δημόσιο Ι.Ε.Κ. του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ξεκίνησαν. Για το χειμερινό εξάμηνο 2020 Β΄ θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

Α΄ εξάμηνο: Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Γ΄ εξάμηνο: Βοηθών Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του ΔΙΕΚ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης στον 1ο όροφο στην παλιά μαιευτική κλινική τις ώρες 9 π.μ.-1 μ.μ. τις μέρες εφημερίας (Τρίτη): 07/7/20, 21/7/20, 04/08/20, 18/8/20 και τον Σεπτέμβρη από 1/9/20 έως 15/9/20 καθημερινά εκτός Σαββάτου-Κυριακής

Η Φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. γίνεται πρωινές ώρες και είναι δωρεάν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση εγγραφής.

Αντίγραφο απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, πτυχίου ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ, πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου / Τ.Ε.Λ.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.

Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για το Α΄εξάμηνο, τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται από το Δ.Ι.Ε.Κ. και αναρτώνται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Γίνονται δεκτές και αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης κατάταξης έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Για επιπλέον πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841343116, 6975854460, 6944439795.