Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

12:36 π.μ. - Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015
12:12 π.μ. - Πέμ, 24/36/2015
Image: Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

Στις 28 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
Πρόγραμμα δακοκτονίας  2016 (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αρδευτικές δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση πεζοδρόμου, περιοχής νέου σχεδίου πόλεως Ιεράπετρας (στην Οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κουνδούρου)»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικ. Μαλλών)»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Ορισμός μελών επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου έτους 2016   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση δαπανών μετακινήσεων  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Τροποποίηση Σύμβασης συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. ( Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.), για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της «Εργασίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου»   (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
Εξέταση αίτησης παραίτησης του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Κοπή δέντρων   (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
Πρόταση για δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ( Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)