Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράπετρας

11:57 π.μ. - Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015
11:11 π.μ. - Παρ, 20/57/2015
Image: Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράπετρας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη 1 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

- Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής για την δημοτική περίοδο έως 5/3/2017
- Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου
- Λειτουργία Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο.
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.