Τακτική συνεδρίαση της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας

11:45 π.μ. - Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015
11:12 π.μ. - Σάβ, 05/45/2015
Image: Τακτική συνεδρίαση της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας

Την Πέμπτη 14/5/2015

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14/5/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ σε, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση της γνωμάτευσης της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου Ιεράπετρας με θέμα:
Παράταση και προαίρεση 20% της χρονικής διάρκειας ισχύος των συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
 
2) Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Παπαδάκη Καλλιόπης στο Δικαστήριο.
 
3) Τροποποίηση του ΟΕΥ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.
 
4) Παροχή εθελοντικής εργασίας σε Βρεφονηπιακό Σταθμό
 
5) Προσλήψεις διμήνων για τα «ΚΥΡΒΕΙΑ».