Ζητούν 25 άτομα προσωπικό στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

3:35 μ.μ. - Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
03:09 μ.μ. - Πέμ, 28/35/2017
Image: Ζητούν 25 άτομα προσωπικό στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Επιστολή σχετικά με την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με προσωπικό απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και στη διοικήτρια των Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων της τεχνικής υπηρεσίας του  ΓΝΑΝ έχει επίπτωση στη συντήρηση της κτιριακής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου, παρά τις προσπάθειες των εναπομείναντων υπαλλήλων.
 
Επίσης ζητούμενο είναι και η επάρκεια των  χρηματοδοτήσεων για να μπορεί η τεχνική υπηρεσία να προβαίνει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης της κτηριακής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου.
 
 
Δείτε την επιστολή αναλυτικά:
 
Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, από 24 μόνιμους εργαζόμενους που είχε το 2012, πέντε χρόνια μετά έχει μόλις 10 (2 ΠΕ μηχανολόγους, 2 ΤΕ τεχνικούς, 1 οδηγό, 2 κλιβανιστές, 2 ΔΕ τεχνικούς, 1 υπάλληλο ραφείου), ενώ δύο από αυτούς βρίσκονται σε διαδικασία συνταξιοδότησης.
 
Στην αποψίλωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ από προσωπικό, έχει συντελέσει και το γεγονός ότι δεν προκηρύσσονται καθόλου νέες μόνιμες θέσεις ειδικοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας.
 
Η συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων της τεχνικής υπηρεσίας του  ΓΝΑΝ έχει επίπτωση στη συντήρηση της κτηριακής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου, παρά τις προσπάθειες των εναπομείναντων υπαλλήλων.
 
Επίσης ζητούμενο είναι και η επάρκεια των  χρηματοδοτήσεων για να μπορεί η τεχνική υπηρεσία να προβαίνει στις  απαιτούμενες παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης της κτηριακής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου
 
 
Γι' αυτό ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα:
 
- σε προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων της τεχνικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ
 
- σε έκτακτη χρηματοδότηση για τη  συντήρηση και βελτίωση της κτηριακής και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του ΓΝΑΝ

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ