Ζητείται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ από το κατάστημα Επικοινωνία Ιεράπετρας

9:00 π.μ. - Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017
09:05 π.μ. - Παρ, 05/00/2017
Image: Ζητείται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ από το κατάστημα Επικοινωνία Ιεράπετρας

Με γνώσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Θέση
Networks, εγκατάσταση περιφερειακών και επίλυση προβλημάτων. Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου και Internet συνδέσεων. Τόπος εγκατάστασης Ιεράπετρα.
Επιθυμητά Προσόντα
Αναγνώριση προβλημάτων και επίλυσή τους. Οξυδέρκεια και γρήγορη κατανόηση. Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας και ορθής ολοκλήρωσης εργασιών
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο TEI Ηλεκτρονικών/Υπολογιστικών Συστημάτων Διετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
Δίπλωμα οδήγησης
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας
Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Ικανότητα συνεργασίας
Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα και μόνο, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@epikoinwnia.gr