Χρυσή: Συνεχίζονται και φέτος τα περιοριστικά μέτρα πρόσβασης στο νησί

10:38 π.μ. - Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
10:03 π.μ. - Δευ, 20/38/2023
Image: Χρυσή: Συνεχίζονται και φέτος τα περιοριστικά μέτρα πρόσβασης στο νησί

Η απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Στην έκδοση απόφασης με την οποία ρυθμίζονται θέματα της νήσου Χρυσή για το έτος 2023 προχώρησε η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η απόφαση, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2023 και συγκεκριμένα από 1η Μαΐου 2023 έως 31η Οκτωβρίου 2023:

  • Απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, από πάσης φύσεως πλοία, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4256/2014 και τον ν. 4926/2022 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και από τα μικρά σκάφη του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 23 (Β’ 231/2000), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
  • Οι επισκέπτες, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, δύνανται να κάνουν χρήση των παραλιών, όπου και όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού, ούτε η χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους του όρους και περιορισμούς που ορίζει η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 (Δ’ 617) κοινή υπουργική απόφαση και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει τη νήσο Χρυσή ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Β’ 1655/2016).
  • Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, κατόπιν αδειοδότησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.