Χρυσή: Σε ΦΕΚ το σχέδιο δράσης, πρόσβασης και επισκεψιμότητας για το 2023

10:42 π.μ. - Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
10:03 π.μ. - Τρί, 28/42/2023
Image: Χρυσή: Σε ΦΕΚ το σχέδιο δράσης, πρόσβασης και επισκεψιμότητας για το 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1673 (τεύχος Β/18-3-2023) η απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίας Κοζυράκη, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για το έτος 2023»

Η απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί θεσμική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της νήσου Χρυσή και τη θέσπιση σχεδίου δράσης, ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και επισκεψιμότητας στο νησί με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού οικοσυστήματος και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών στο νησί από πάσης φύσεως πλοία και τίθενται σε ισχύ όροι και προϋποθέσεις που καθιστούν νομίμως προσβάσιμες μόνο τις οριοθετημένες παραλίες. Δεν επιτρέπεται γενικότερα η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού, ούτε και ειδικότερα η είσοδος στη ζώνη απολύτου προστασίας [αμμοθίνες με σπάνια μακκία βλάστηση άρκευθων (Juniperus spp) – κεδρόδασος] της προστατευόμενης περιοχής.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν σε μέτρα ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή ρυθμίζονται αρμοδίως από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, ενώ η φύλαξη και προστασία του δασικού περιβάλλοντος και καταφυγίου άγριας ζωής της νήσου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ασκούνται από τη Δασική υπηρεσία και τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Αν κατά τους ελέγχους για την τήρηση των όρων της απόφασης από τα αρμόδια όργανα διαπιστωθούν και βεβαιωθούν παραβάσεις, τότε επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Να σημειωθεί επιπλέον ότι, βάσει της αριθ. 43512/30-01-2023 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι παραλίες «Πελεγκρίνα» και «Βουγιού Μάτι» στη Χρυσή εξαιρούνται επίσης και για την επόμενη τριετία (2023-2025) από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας της ΚΥΑ Οικονομικών – Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/Β/10-3-2023). Στο νησί δεν θα υπάρχουν υποδομές παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες γι’ αυτό το χρονικό διάστημα.