Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς σήμερα στο Λασίθι

9:56 π.μ. - Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018
09:12 π.μ. - Πέμ, 06/56/2018
Image: Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς σήμερα στο Λασίθι

Δείτε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Βλέπετε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς  όπως αυτός ανακοινώνεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  civilprotection.gr (ιστορικό έκδοσης χαρτών) .
 
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
 
Στα πλαίσια συστηματικής  ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για τη αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια αναρτάται σε ημερήσια βάση ο θεματικός χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο οποίος εκδίδεται από την Δ/νση Σχ/σμου & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π..
 
Τι σημαίνουν οι Κατηγορίες Κινδύνου
 
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή) 
Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
 
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση) 
Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
 
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) 
Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).
 
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) 
Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
 
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) 
Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
 
Η κατάσταση συναγερμού δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή  και εφόσον  υπάρχει η ευαισθητοποίηση  των πολιτών θα αποτρέπονται ενέργειες που ενδέχεται  να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 
Και να μην ξεχνάμε:
 
«Τα δάση δίνουν  ΖΩΗ  και ευθύνη όλων μας είναι  να τα προστατεύσουμε για να μπορούμε εμείς και τα παιδία  μας να τα απολαμβάνουμε.»
 
Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων
 
Ierapetra.gov.gr – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
Μετεωρολογικός σταθμός Ιεράπετρας, Κρήτης – The weather in Ierapetra of Crete
emy.gr
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10969