Τουρισμός για Όλους: Απορρίφθηκαν αιτήσεις χωρίς λόγο - Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα

9:51 π.μ. - Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
09:07 π.μ. - Τετ, 28/51/2021
Image: Τουρισμός για Όλους: Απορρίφθηκαν αιτήσεις χωρίς λόγο - Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα

419 αιτήσεις στο Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είχαν απορριφθεί χωρίς αιτιολογία, έγινε διόρθωση τεχνικού σφάλματος, στην τελική ευθεία για τα αποτελέσματα

Εδώ και μέρες έχουν ανακοινωθεί τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και ήδη από τη Δεύτερα 26 Ιουλίου 2021 οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους κωδικούς TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η αίτησή τους.

Ωστόσο, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι στον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», υπήρχαν εγγραφές που είχαν γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς αναγραφή αιτιολογίας απόρριψης.

Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:

Λόγω εισοδηματικών κριτηρίων με ορθή καταχώρηση των ωφελουμένων μελών

Λόγω εισοδηματικών κριτηρίων επειδή δεν έχουν καταχωρηθεί ορθά όλα τα ωφελούμενα μέλη

Λόγω έλλειψης εκκαθαρισμένης δήλωσης το φορολογικό έτος 2019.

Το πιστοποιητικό αναπηρίας δεν είναι ορθό/δεν ανοίγει/δεν είναι ευκρινές/έχει λήξει κ.ό.κ

Σε συνέχεια αυτού, οι υπηρεσίες του υπουργείου, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, διερεύνησαν τις σχετικές περιπτώσεις και εντόπισαν ότι σε σύνολο 308.696 εγκριθεισών και 70.888 απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω τεχνικού σφάλματος υπήρξαν 419 περιπτώσεις που έχουν απορριφθεί χωρίς αιτιολογία, όπως ανακοινώθηκε. Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι 38 από αυτές είναι απορριπτέες και 381 πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης.

Δεδομένων των ανωτέρω, έλαβε χώρα άμεσα σήμερα, η σχετική διόρθωση των Προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων και Αποκλειόμενων και από μέρους του αναδόχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα για τη μη επανάληψη ανάλογου ζητήματος στο μέλλον, επισημαίνει το Υπουργείο Τουρισμού.

Οι αιτηθέντες μπορούν να ελέγξουν εκ νέου τα Μητρώα ή/και την προσωρινή κατάσταση της αίτησής τους, με σύνδεση στην εφαρμογή και χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISNET, προσθέτει.

Υπενθυμίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουλίου, στις 23:59 κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας και έπεται η διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι οι συνολικές εγκεκριμένες αιτήσεις έφτασαν στις 308.696 ενώ οι απορριφθείσες στις 70.888.

dikaiologitika.gr