ΤΟΕΒ Καβουσίου – Παχειάς Άμμου: Κάλεσμα για την διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την νέα Γενική Συνέλευση 4ετούς θητείας

9:43 π.μ. - Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
09:09 π.μ. - Τετ, 21/43/2022
Image: ΤΟΕΒ Καβουσίου – Παχειάς Άμμου: Κάλεσμα για την διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την νέα Γενική Συνέλευση 4ετούς θητείας

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 στο γραφείο του Οργανισμού στον κόμβο Παχειάς Άμμου

Το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Καβουσίου – Παχειάς Άμμου προσκαλεί τα μέλη των Τοπικών Συνελεύσεων Καβουσίου και Παχειάς Άμμου το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 08:00 στο γραφείο του Οργανισμού στον κόμβο Παχειάς Άμμου να συμμετάσχουν στην διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την νέα Γενική Συνέλευση 4ετούς θητείας. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί οριστικά την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπροσώπου δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να υποβάλουν το αίτημα τους στο Δ.Σ. έως την 1η Οκτωβρίου του 2022.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού :

Η Τοπική Συνέλευση Καβουσίου εκλέγει 11 (έντεκα) αντιπροσώπους και 6 (έξι) αναπληρωματικούς

Η Τοπική Συνέλευση Παχειάς Άμμου εκλέγει 18 (δεκαοκτώ) αντιπροσώπους και 9 (εννέα) αναπληρωματικούς

Δικαίωμα μίας (1) ψήφου έχουν τα μέλη που κατέχουν εντός αναδασμού έκταση από 5 έως 20 στρέμματα.

Δικαίωμα δύο (2) ψήφων έχουν τα μέλη που κατέχουν εντός αναδασμού έκταση από 20 έως 50 στρέμματα.

Δικαίωμα τριών (3) ψήφων έχουν τα μέλη κατέχουν εντός αναδασμού έκταση άνω των 50 στρέμματα.

Μέλη του Οργανισμού που κατέχουν έκταση μικρότερη των 5 στρεμμάτων έχουν δικαίωμα να συγκροτήσουν ομάδα συγκεντρώνοντας συνολική έκταση άνω των 5 στρεμμάτων προς απόκτηση ψήφου. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να υποβάλουν κοινή δήλωση στον Οργανισμό με την οποία θα ορίζουν το μέλος που θα τους εκπροσωπήσει. Δηλώσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Πλακαντωνάκης Ι. Κωνσταντίνος