Το πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και κλαδοκοπών για το διάστημα από 20/3 έως 24/3

11:01 π.μ. - Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023
11:03 π.μ. - Παρ, 17/01/2023
Image: Το πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και κλαδοκοπών για το διάστημα από 20/3 έως 24/3

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 20 έως 24 Μαρτίου θα συνεχίσει τις εργασίες καθαρισμών ρεμάτων στην περιοχή από συνεργείο αυτοκινήτων «Μπαρούμα» έως 200 μ. .βόρεια αυτού.

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.