Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

8:24 π.μ. - Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022
08:02 π.μ. - Δευ, 28/24/2022
Image: Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Δείτε εδώ ποιοι εκλέγονται

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη του νέου ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΓΝ – ΚΥ Ιεράπετρας μετά από πρόσκληση του Υποψηφίου Χριστούδη Κωνσταντίνου ο οποίος και πλειοψήφησε.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Χριστούδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Βλασσάκης Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας: Φασουλάς Ιωάννης

ΑΝ. Γραμματέας: Χαντζιόπουλος Κωνσταντίνος

Ταμίας: Κονταξάκη Καλλιόπη

Μέλος: Χρυσού Μαρία

Μέλος: Βασαρμιδάκης Εμμανουήλ

Θα ακολουθήσει σχετικό δελτίο τύπου για όλα τα κακώς κείμενα!!