Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου, συμπαραστέκεται στον αγώνα των δασκάλων και καθηγητών

9:13 π.μ. - Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
09:02 π.μ. - Τετ, 15/13/2023
Image: Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου, συμπαραστέκεται στον αγώνα των δασκάλων και καθηγητών

Kαλεί τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εκπαιδευτικών, ο οποίος έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου, συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των δασκάλων και καθηγητών. Τα αιτήματά τους εκφράζουν και το σύνολο της κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.

Για αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας, την κάλυψη των δεκάδων χιλιάδων κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς την μείωση του αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα, να φτιάξει σύγχρονες κτιριακές υποδομές, να εξοπλίσει σχολεία και εκπαιδευτική κοινότητα με τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό, να υλοποιήσει προγράμματα σπουδών που να υπηρετούν το δικαίωμα των παιδιών στην ολόπλευρη μόρφωση, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, με ανάλογα βιβλία και εποπτικό υλικό, να πάρει μέτρα για τα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των παιδιών και την έξαρση της βίας και να μειώσει τις εξετάσεις που οδηγούν σε στείρα γνώση και ανάγκη παραπαιδείας.

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών τόσο στο γνωστικό τους αντικείμενο όσο και στις συνεχώς εξελισσόμενες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, αποτελεί βασική παράμετρο βελτίωσης των εκπαιδευτικών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Για μείωση της ατελείωτης και περιττής γραφειοκρατίας, για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου καλεί τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εκπαιδευτικών, ο οποίος αγώνας πρωτίστως έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας.