Το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ALICE

2:39 μ.μ. - Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
02:09 μ.μ. - Δευ, 30/39/2019
Image: Το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  ALICE

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3

Η Περιφερειακή  Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 με τίτλο: «ALICE: Προσαρμογή της ένταξης στις εκπαιδευτικές κοινότητες και περιβάλλοντα".  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την προώθηση του πνεύματος της Κοινότητας και της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Το ALICE σκοπεύει να δοκιμάσει εκπαιδευτικές και κοινωνικές παιδαγωγικές πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς με στόχο τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 
Η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά ορίζει μια σειρά εκούσιων ενεργειών που ωφελούν τους άλλους και επιτρέπει στα άτομα να επιλέξουν μεταξύ του να ανταμείψουν τον εαυτό τους ή να ανταμείψουν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους (θετικά).
 
Το πρόγραμμα ξεκινά από την υπόθεση ότι, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι κύριοι λόγοι των συμπεριφορών που βρίσκονται πίσω από τον κοινωνικό αποκλεισμό, σχετίζονται με εθνικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές διαφορές. Προκειμένου να προωθηθεί η πολιτιστική και προσωπική ποικιλομορφία ως αξία, το πρόγραμμα δημιουργεί έναν κατάλογο πρακτικών παιδαγωγικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από εκείνους που, αν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη συμπεριφορών και πολιτισμικού περιβάλλοντος των μαθητών, δεν θεωρούνται τυπικά εκπαιδευτικοί.
 
Κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της ΠΔΕ Κρήτης, πέντε σχολικές μονάδες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε σεμινάριο στην έδρα του φορέα συντονισμού κι επιμορφώθηκαν πάνω στις παιδαγωγικές πρακτικές και στα τεχνολογικά μέσα που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα. 
Η εφαρμογή των αρχών της θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκει ανάμεσα σε άλλα : 
Μείωση αισθήματος θυμού και εχθρότητας 
Αύξηση ανεκτικότητας/ανοχής απέναντι στους άλλους 
Βελτίωση σχολικού κλίματος 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 
Ικανότητα αντιμετώπισης μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 
 
Μείωση συμπτωμάτων άγχους που οφείλονται σε προγενέστερες διαταραχές του τρόπου ζωής, όπως η μετανάστευση. 
Ενδυνάμωση του συναισθήματος ικανοποίησης των εφήβων και της θετικής διάθεσής τους για το σχολείο. 
Ευαισθητοποίηση για τις ευκαιρίες που παρέχει η Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά 
και ενδιαφέρον για την εφαρμογή της.
 
Το διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2019 τα πιλοτικά σχολεία θα αναπτύξουν σε ομάδες μαθητών και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τα προτεινόμενα εργαλεία που ανάμεσα στα άλλα θα επιτρέψουν στους μαθητές των πέντε χωρών που εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα (Ελλάδα – Ιταλία – Ισπανία – Βουλγαρία – Ολλανδία) να ανταλλάξουν απόψεις και να προβληματιστούν σε θέματα όπως «Ο διαδικτυακός εκφοβισμός», «Ψηφιακό αποτύπωμα», «Ανθρώπινα Δικαιώματα και ισότητα», «ρητορική μίσους» κλπ. 
 
Μέσα από την προσέγγιση παρόμοιων θεμάτων και υπό το πρίσμα της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς επιδιώκεται να διαμορφωθούν στάσεις που θα επιτρέψουν προοπτικά την πρόληψη φαινομένων αποκλεισμού και την υποστήριξη συμπεριφορών αποδοχής.  
 
Το τελικό συνέδριο του προγράμματος θα διοργανωθεί από την ΠΔΕ στο Ηράκλειο τον Ιανουάριο 2020 και θα δώσει την ευκαιρία για ένα γόνιμο διάλογο πάνω στα αποτελέσματα ενώ θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την προάσπιση των αρχών της Θετικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς. 
 
Συντονίστρια Προγράμματος η εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας η κ. Χατζογιαννάκη Ελευθερία