Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

3:36 μ.μ. - Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
03:09 μ.μ. - Δευ, 30/36/2019
Image: Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Δείτε εδώ τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε, στις 4 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
 
 
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμών έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην Τράπεζα της Ελλάδος  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2019 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κάτω Κορυφή Κούτσουλα» της Κοινότητας Ορεινού για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων στο Δήμο Ιεράπετρας με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, για παράταση του Προγράμματος (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της εργασίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών»  (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας- Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή (ανόρυξη) υδρευτικής γεώτρησης Δήμου Ιεράπετρας Τ.Κ. Ανατολής στη θέση «Λιβάδια» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του έργου αυτεπιστασίας «Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτοστρώσεων δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή & συντήρηση οικίας Ναπολέοντα & ηλεκτροφωτισμός οδού Ναπολέοντα» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Κλειστού Γυμναστηρίου «Μάρκος Φωνιαδάκης»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν για την επόμενη διετία  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
            
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης