Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 11.02.2020

2:03 μ.μ. - Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
02:02 μ.μ. - Τρί, 11/03/2020
Image: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 11.02.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων

ΚΡΕΤΑΝ ΓΑΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 0,95 1,02 1,01

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,41 0,41 0,41

ΚΕΡΑΤΟ Α ΛΥΡΑ 1,53 1,53 1,53

ΚΕΡΑΤΟ Β 0,64 0,64 0,64

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,78 0,78 0,78

ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1,38 1,38 1,38

ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1,40 1,40 1,40

ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,63 0,63 0,63

ΤΟΜΑΤΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,65 0,65 0,65

ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,21 0,32 0,25

ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,21 0,21 0,21

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,45 0,47 0,46

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 0,39 0,47 0,40

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2,01 2,01 2,01

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0,86 0,86 0,86

GOLDEN FARM

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 0.81€ - 1.02€ - 0.86€ -

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0.33€ - 0.40€ - 0.36€ -

ΚΑΥΤΕΡΑ Β 0.36€ - 0.37€ - 0.36€ -

ΚΝΩΣΣΟΥ Α 1.33€ - 1.65€ - 1.53€ -

ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0.70€ - 0.72€ - 0.72€ -

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1.70€ - 1.77€ - 1.72€ -

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 1.15€ - 1.21€ - 1.18€ -

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 1.42€ - 1.62€ - 1.52€ -

ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0.89€ - 0.89€ - 0.89€ -

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α 1.22€ - 1.41€ - 1.35€ -

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β 0.42€ - 0.60€ - 0.52€ -

ΤΟΜΑΤΑ Α 0.51€ - 0.72€ - 0.60€ -

ΤΟΜΑΤΑ Β 0.10€ - 0.14€ - 0.13€ -

ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 0.23€ - 0.23€ - 0.23€ -

ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0.28€ - 0.46€ - 0.37€ -

ΦΛΑΣΚΑ Α 1.44€ - 1.44€ - 1.44€ -

ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 1.55€ - 1.65€ - 1.59€ -

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1.79€ - 2.01€ - 1.92€ -

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 1.10€ - 1.10€ - 1.10€ -

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0.91€ - 0.98€ - 0.94€ -