Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 10.03.2020

2:52 μ.μ. - Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020
02:03 μ.μ. - Τρί, 10/52/2020
Image: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 10.03.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων

GOLDEN FARM

Α/Α Είδος Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Μέση Τιμή

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 0.55€ - 0.73€ - 0.57€ -

2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0.08€ - 0.12€ - 0.11€ -

3 ΚΑΥΤΕΡΑ Β 0.54€ - 0.56€ - 0.56€ -

4 ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α 0.07€ - 0.07€ - 0.07€ -

5 ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0.32€ - 0.51€ - 0.46€ -

6 ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0.27€ - 0.27€ - 0.27€ -

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α 0.46€ - 0.60€ - 0.53€ -

8 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0.66€ - 0.70€ - 0.68€ -

9 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝ. 0.88€ - 0.91€ - 0.88€ -

10 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0.32€ - 0.36€ - 0.33€ -

11 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β ΤΣΑΚΩΝ. 0.36€ - 0.45€ - 0.38€ -

12 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 0.98€ - 1.10€ - 1.06€ -

13 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0.52€ - 0.68€ - 0.64€ -

14 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α 1.05€ - 1.11€ - 1.08€ -

15 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β 0.51€ - 0.60€ - 0.60€ -

16 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0.51€ - 0.68€ - 0.58€ -

17 ΤΟΜΑΤΑ Α 0.41€ - 0.73€ - 0.55€ -

18 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO 2.52€ - 2.52€ - 2.52€ -

19 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β 0.96€ - 0.96€ - 0.96€ -

20 ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 0.32€ - 0.38€ - 0.34€ -

21 ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0.10€ - 0.28€ - 0.23€ -

22 ΦΛΑΣΚΑ Α 1.52€ - 1.52€ - 1.52€ -

23 ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 1.97€ - 1.98€ - 1.97€ -

24 ΦΛΑΣΚΑ Β 0.81€ - 0.81€ - 0.81€ -

25 ΦΛΑΣΚΑ Β ΚΟΥΠΑΤΗ 0.82€ - 0.82€ - 0.82€ -

26 ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0.83€ - 0.83€ - 0.83€ -

27 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1.80€ - 1.89€ - 1.86€ -

28 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 1.26€ - 1.26€ - 1.26€ -

29 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0.81€ - 1.08€ - 0.97€ -