Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 03.03.2020

2:24 μ.μ. - Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020
02:03 μ.μ. - Τρί, 03/24/2020
Image: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων 03.03.2020

Δείτε εδώ τις τιμές των δημοπρατηρίων

ΚΡΕΤΑΝ ΓΑΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,62 0,62 0,62

ΑΓΓΟΥΡΙ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 0,65 0,78 0,69

ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,10 0,14 0,11

ΚΕΡΑΤΟ Α 1,20 1,27 1,21

ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1,35 1,38 1,36

ΚΕΡΑΤΟ Β 0,59 0,59 0,59

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,62 0,83 0,71

ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1,05 1,05 1,05

ΚΝΩΣΙΤΙΚΟ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,10 0,26 0,21

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 0,58 0,61 0,59

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,31 0,31 0,31

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,26 1,26 1,26

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,55 1,55 1,55

ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,61 0,66 0,64

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,23 0,23 0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 0,15 0,31 0,26

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1,87 1,89 1,88

ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 1,83 1,87 1,85

ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1,09 1,09 1,09

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ 1,93 1,93 1,93

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 1,93 1,97 1,95

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0,95 1,16 1,05

GOLDEN FARM

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 0.52€ - 0.90€ - 0.67€ -

2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β 0.05€ - 0.16€ - 0.13€ -

3 ΚΑΥΤΕΡΑ Β 0.30€ - 0.30€ - 0.30€ -

4 ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α 0.06€ - 0.06€ - 0.06€ -

5 ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0.54€ - 0.80€ - 0.70€ -

6 ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0.05€ - 0.30€ - 0.14€ -

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α 0.62€ - 0.62€ - 0.62€ -

8 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0.50€ - 0.62€ - 0.55€ -

9 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α ΤΣΑΚΩΝ. 0.91€ - 0.93€ - 0.91€ -

10 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β 0.18€ - 0.28€ - 0.24€ -

11 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 1.30€ - 1.44€ - 1.39€ -

12 ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β 0.32€ - 0.86€ - 0.74€ -

13 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α 1.24€ - 1.41€ - 1.33€ -

14 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Β 0.50€ - 0.72€ - 0.56€ -

15 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0.65€ - 0.82€ - 0.71€ -

16 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0.80€ - 0.80€ - 0.80€ -

17 ΤΟΜΑΤΑ Α 0.36€ - 0.68€ - 0.52€ -

18 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO 2.68€ - 2.72€ - 2.70€ -

19 ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β 0.98€ - 0.98€ - 0.98€ -

20 ΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 0.35€ - 0.35€ - 0.35€ -

21 ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0.15€ - 0.32€ - 0.26€ -

22 ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ 1.96€ - 2.05€ - 2.02€ -

23 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1.76€ - 1.95€ - 1.91€ -

24 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 1.18€ - 1.25€ - 1.22€ -

25 ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0.70€ - 1.11€ - 1.04€ -