Τι ισχύει για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet σε ελαιόλαδο

10:23 π.μ. - Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023
10:11 π.μ. - Τρί, 07/23/2023
Image: Τι ισχύει για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet σε ελαιόλαδο

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει ότι έχουν καθοριστεί Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) της δραστικής ουσίας phosmet σε ελαιόλαδο και λοιπά μεταποιημένα προϊόντα.

Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, το Α.Ο.Υ. της δραστικής ουσίας phosmet, βάσει του συντελεστή μεταποίησης 4,8 (διάμεσος) που έχει καθοριστεί στη χώρα μας, είναι 0,048mg/kg (4,8 x 0,01*mg/kg ). Δεδομένου όμως της απαγόρευσης χρήσης της δραστικής ουσίας phosmet εντός της Ε.Ε. από 01/11/2022, διευκρινίζεται ότι το όριο 0,048mg/kg, στην πράξη, αφορά τα παλαιότερης εσοδείας ελαιόλαδα και όχι για τα ελαιόλαδα της τρέχουσας εσοδείας, καθώς από 15 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά, ανίχνευση της δραστικής, πάνω από το 0,01*mg/kg στα τρέχουσας εσοδείας ελαιόλαδα, εμπίπτει στη χρήση απαγορευμένης δραστικής ουσίας.

Με βάση τα παραπάνω, για την αποφυγή «δυσφήμισης» του ελαιολάδου, προτείνεται έλεγχος ανίχνευσης της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας πριν τη διακίνηση ελαιολάδων παλαιότερης εσοδείας. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις διακίνησης εκτός της ελληνικής επικράτειας, ως προς τη διαδικασία ελέγχου και τους συντελεστές μεταποίησης που εφαρμόζονται στη χώρα προορισμού.