Τι αλλαγές φέρνει στα ΑΕΙ ο νέος νόμος-πλαίσιο

12:15 μ.μ. - Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
12:05 μ.μ. - Δευ, 30/15/2022
Image: Τι αλλαγές φέρνει στα ΑΕΙ ο νέος νόμος-πλαίσιο

«Δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, που προσφέρουν προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) στις εφαρμογές των επιστημών, στην τεχνολογία και τις τέχνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», λέει η κ. Κεραμέως

Πρακτική άσκηση για περίπου 400.000 φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ προωθεί το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, με στόχο οι φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, το υπουργείο καθιερώνει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τα ΑΕΙ να προχωρήσουν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Πρόκειται για πρόβλεψη που λειτουργεί υπέρ των νέων και υπήρξε πάγιο αίτημα των πανεπιστημίων προς τις ηγεσίες του υπουργείου. Επίσης, από τον Οκτώβριο ο αριθμός των θέσεων για τα δημόσια ΙΕΚ θα ξεπεράσει τις 16.000 – αύξηση 104% σε σχέση με πέρυσι.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλάει στην «Καθημερινή» για τις σημαντικές αλλαγές που προωθούνται στη λειτουργία των ΑΕΙ με έναν νόμο-πλαίσιο, ο οποίος ακριβώς 40 χρόνια από τον πρώτο νόμο της μεταπολίτευσης για τα ΑΕΙ, στοχεύει να εισαγάγει τα ιδρύματα στην εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοκρατία, τη λογοδοσία και αξιοποιώντας τις πολύτιμες δυνάμεις των Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών.

– Πώς θα λειτουργήσει η πρακτική άσκηση;

– Στα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών η πρακτική άσκηση θα μπορεί να προβλεφθεί ως διακριτή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Θα μπορεί να διεξαχθεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις, αλλά και σε αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις.

– Η πρακτική άσκηση θα είναι ενταγμένη στον συνολικό χρόνο διάρκειας κάθε σχολής; Θα δίνει πιστωτικές μονάδες ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί στο εξωτερικό;

– Ως μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η πρακτική άσκηση εντάσσεται κανονικά μέσα στον χρόνο διάρκειας του προγράμματος σπουδών, ενώ η ακριβής χρονική της διάρκεια (συνήθως από 3 έως 6 μήνες) θα καθορίζεται από τα ιδρύματα, καθώς σε κάθε πρόγραμμα σπουδών η σημασία της πρακτικής άσκησης διαφέρει. Ανάλογα με τη διάρκειά της κατανέμεται και ο αντίστοιχος αριθμός των πιστωτικών μονάδων.

– Πώς θα οργανώνεται; Θα υπάρχει συνεργασία των ΑΕΙ με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων;

– Για την αποτελεσματική διασύνδεση των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις στο πεδίο της πρακτικής, λειτουργεί η διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ, η οποία αποτελεί μία ενιαία βάση καταγραφής της προσφοράς και της ζήτησης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης.

– Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα τμήμα Φαρμακευτικής θα μπορεί να συνάψει σύμβαση με μια διεθνή φαρμακοβιομηχανία και ο φοιτητής να κάνει την πρακτική του άσκηση στα κεντρικά της εταιρείας στο εξωτερικό;

Η μηνιαία αποζημίωση για την πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είναι το 80% του κατώτατου βασικού μισθού.

– Βεβαίως και είναι εφικτή η πρακτική άσκηση σε μια διεθνή φαρμακοβιομηχανία, ακόμη κι αν τα κεντρικά της βρίσκονται στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης πρακτικής άσκησης του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκειά της, καθώς και η επιτυχής πιστοποίησή της από τον επόπτη πρακτικής άσκησης. Αυτό επειδή η πρακτική άσκηση δεν είναι εργασία για να ελέγχεται μόνο από τον φορέα υποδοχής, αλλά είναι μια ακόμη εκπαιδευτική δραστηριότητα, που στοχεύει στην καλύτερη εμπέδωση της γνώσης του φοιτητή.

– Πώς θα αμείβονται οι φοιτητές;

– Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης προβλέπεται να είναι τουλάχιστον το 80% του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού. Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα ασφαλίζονται από τους φορείς υποδοχής για τον κλάδο του ατυχήματος μέσω του e-ΕΦΚΑ. Η αποζημίωση βαρύνει κυρίως τους φορείς υποδοχής, αλλά προβλέπονται πρόσθετες δυνατότητες, έτσι ώστε το κόστος αυτής να μπορεί να βαρύνει και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα πανεπιστήμια.

αντιδράσεις από βουλευτές και καθώς διανύουμε το τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας;

– Eχουμε ήδη αναστείλει ή καταργήσει πάνω από 50 πανεπιστημιακά τμήματα, τμήματα που είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ακόμη και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, τμήματα με χαμηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, τμήματα με πολύ χαμηλό ρυθμό αποφοίτησης. Η διαδικασία συνεχίζεται, ζητήσαμε τη γνώμη των πανεπιστημίων και προχωρούμε στη διαμόρφωση των τελικών μας θέσεων, ως κυβέρνησης, στη βάση των αναγκών της αγοράς. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αυτή είναι τα αποτελέσματα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, οι τυχόν προτάσεις των πανεπιστημίων και οι μελέτες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πηγή: kathimerini.gr