Τα βαθμολογικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης κρητικών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια

9:57 π.μ. - Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020
09:10 π.μ. - Δευ, 12/57/2020
Image: Τα βαθμολογικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης κρητικών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια

Χρήσιμες συμβουλές από τον υπεύθυνο της Agro αναπτυξιακή Μιχάλη Πλατή

Το ποσό των 50.000.000 εκ. ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Κρήτης από το Πρόγραμμα της (ΚΡΗΤΗ 2014-2020) για την Ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, με τη μορφή Κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέας επιχορήγησης) Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) τίθεται η 13η Οκτωβρίου 2020. Ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ορίζονται τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€.

Χρήσιμες διευκρινήσεις σχετικά με τα βαθμολογικά κριτήρια δίνει σε συνέντευξή του στον Ηχώ 99,8 ο κ. Μιχάλης Πλατής υπεύθυνος της Agroαναπτυξιακή. Μεταξύ άλλων είπε ότι, στη βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης που είχε η επιχείρηση το 2019. Μπορεί μια επιχείρηση να είχε ωρομίσθιους ή μερική απασχόληση. Αν αθροίσουμε όλα τα ένσημα και όλες τις ώρες, να βγαίνουν για ένα έτος πλήρους απασχόληση. Αυτό πιάνει ένα μόριο και είναι μέχρι 25 υπαλλήλους, δηλαδή 25 μόρια. ‘Ένα άλλο κριτήριο είναι τα καθαρά κέρδη προς τον κύκλο εργασιών και ένα ακόμη ο τζίρος του 2020 σε σχέση με το 2019 για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Όσο μεγαλύτερη μείωση τζίρου είχαμε το 2020 σε σχέση με το 2019 τόσο περισσότερα μόρια παίρνει η επιχείρηση και είναι και το σημαντικότερο κριτήριο ,με 60 μόρια.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου. Όσοι ενταχθούν θα αποδείξουν το 2021 ότι έκαναν τα αντίστοιχα έξοδα, λειτουργικά, ενοίκιο, μισθοί κλπ και τότε θα δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους, ανέφερε ο κ. Πλατής. Προσθέτοντας οτι η Agroαναπτυξιακή είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους.