Συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για σφράγιση Παιδότοπου στην Ιεράπετρα

12:05 μ.μ. - Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020
12:03 μ.μ. - Τρί, 03/05/2020
Image: Συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για σφράγιση Παιδότοπου στην Ιεράπετρα

Η συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 12.30

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 09-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στον 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Σφράγιση παιδότοπου χωρίς άδεια και επιβολή προστίμου.

Εισηγητής : Καλλιόπη Μαλλιωτάκη

φωτογραφία αρχείου