Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 15.01

10:15 π.μ. - Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020
10:01 π.μ. - Δευ, 13/15/2020
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 15.01

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Iεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

Τροποποίηση της με αρ.249/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας για την τριετία 2020-2022 των κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη, Αγίου Στεφάνου, Γδοχίων Καλαμαύκας, Μακρυλιάς, Μεσελέρων, Μύθων, Μύρτους, Ορεινού, Ρίζας, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Παχειάς Άμμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ορισμός Μελών Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά εκμίσθωση, μίσθωση και εκποίηση ακινήτων και κινητών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).

Ορισμός Μελών Επιτροπής Δημοπρασιών, εκποιήσεων, μισθώσεων για το έτος 2020 (Π.Δ. 270/81) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα αναπηρίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).

Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών Δήμου Ιεράπετρας άνευ ανταλλάγματος. (Εισηγήτρια:Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)